Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AUDIO Amsterdam en MVO

AUDIO Amsterdam heeft een stappenplan uitgewerkt voor het optimaliseren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Dit stappenplan bestaat uit vijf onderdelen:

1. Informatie AUDIO Amsterdam krijgt op continue basis informatie over milieuaspecten van producten, en is zich bewust van het belang van duurzaam ondernemen.

2. Leveranciers Bij de inkoop van producten en diensten geeft AUDIO Amsterdam de voorkeur aan leveranciers met een eveneens ‘groene’ bedrijfsvoering die in staat zijn om op een milieuvriendelijke wijze producten en/of diensten te leveren.

3. Schadelijke producten AUDIO Amsterdam minimaliseert het gebruik van natuuronvriendelijke producten. Indien het noodzakelijk is om dergelijke producten toch in te zetten, dragen wij zorg voor een correct gebruik en een milieubewuste verwerking.

4. Afval Binnen AUDIO Amsterdam wordt afval gescheiden. Dit geldt voor:

  • Papier en karton
  • Piepschuim en plastic 
  • Batterijen en klein chemisch afval
  • Lampen en projectorlampen

5. Hergebruik AUDIO Amsterdam streeft naar hergebruik van zowel materialen als apparatuur. Veelal wordt in de praktijk nog goed werkende apparatuur vervangen door nieuw te leveren apparatuur. Echter, met het oog op onze milieuvriendelijke en economische bedrijfsvoering zullen wij er naar streven om indien mogelijk deze apparatuur her te gebruiken in de audiovisuele installaties. Indien dit niet mogelijk is, kijkt AUDIO Amsterdam altijd of er voor deze apparatuur elders nog een tweede leven mogelijk is.